10.09

10.09

10.09

E-Textiles Basics
11.60 $ 10.09 11.6 NZD

16.97

16.97

16.97

16.97

16.97

16.97

16.97

E-Textiles Basics Plus
19.52 $ 16.97 19.52 NZD

14.530000000000001

14.530000000000001

14.530000000000001

E-Textiles Microcontroller Kit
16.71 $ 14.53 16.71 NZD

10.8

10.8

10.8

Electronic Starter Kit
12.42 $ 10.80 12.42 NZD

9.85

9.85

9.85

DigiFab Lighting Kit
11.33 $ 9.85 11.33 NZD